NÂNG CẤP PHẦN MỀM: (Mã cài đặt không thay đổi)

Sau khi cài đặt vui lòng tải gói nâng cấp bên dưới (Xem hướng dẫn cài đặt tại đây)


UPDATE DỮ LIỆU CHO GÓI PHẦN MỀM MIỄN PHÍ
Sau khi Update vui lòng đồng bộ lại kính theo video "Đồng bộ và thêm kính vào PM"

Chỉ phù hợp sau khi đã nâng cấp (áp dụng cho gói miễn phí)

Tính năng:

Gồm Profile: XingFa+Việt Pháp+Conch+Sparlee

Tính năng:

Gồm Profile: XingFa+Kenwin+Việt Pháp+Sparlee
- Thêm hệ nhôm KENWIN
- Thêm cửa mở trượt 98 ray lệch
- ... và một số thứ khác

Tính năng: (Update luôn không cần nâng cấp)

Gồm Profile: XingFa+Kenwin+Việt Pháp+Sparlee
- Fix đố KENWIN vượt khuôn
- Thêm hệ Việt Pháp không sập bụng
- Thêm cửa sổ lật khuôn XingFa 55
- Thay đổi kích thước kính cho VP không sập bụng.
- ... và một số thứ khác

Cảnh báo:

Gói Update bổ xung các tính năng trên chỉ phù hợp với gói nâng cấp, nếu sử dụng từ gói cài đặt sẽ sinh ra nhiều lỗi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn Update không đúng cách.
Không được update cho gói thương mại.
Sau khi Update vui lòng đồng bộ kính "Video đồng bộ và thêm kính vào PM"


Thông tin hỗ trợ điện thoại – Zalo 090 559 8648 – Facebook: Thanh Bhome
Phiên bản phần mềm không quảng cáo vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Tel: 0243 999 5363   Mobile: 090 559 8648